Co-supervision of PhD theses: Eva Istók

Tervaniemi, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

External examiner: Prof. Eckart Altenmüller

Title of thesis: Cognitive and neural determinants of music appreciation and aesthetics
Period20052013
ExaminandEva Istók
Examination vidUniversity of Helsinki