Co-supervision of Sini Hänninen's Licentiate Thesis in Veterinary Medicine

Sonja Virtanen (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodjun 2011nov 2011
ExaminandSini Hänninen
Examination vidUniversity of Helsinki