Co-Supervisor for Doctoral Thesis of Arno Parviainen titled 'Acid-Base Conjugate Ionic Liquids in Lignocellulose Processing: Synthesis, Properties and Applications'

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period11 nov. 2016
Examination vidAvdelningen för kemi
OmfattningInternationell