Co-Supervisor for Doctoral Thesis of Arno Parviainen titled 'Acid-Base Conjugate Ionic Liquids in Lignocellulose Processing: Synthesis, Properties and Applications'

King, A. (Handledare), Kilpeläinen, I. A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period11 nov 2016
Examinand
Examination vidAvdelningen för kemi
OmfattningInternationell