Co-Supervisor for Doctoral Thesis of Sara R Labafzadeh titled 'Cellulose-Based Materials'

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodmars 2015
OmfattningInternationell