Co-supervisor for Master's students

Isoaho, K. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodokt 2016
Examinand
OmfattningLokal