Co-supervisor for Master's thesis

Mähönen, A. P. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2004
ExaminandAlexandra Nyholm
Examination vidUniversity of Helsinki