Co-supervisor in doctoral thesis

Rikala, J. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Co-supervisor in Maija Kymäläinen's doctoral thesis
Period1 jan 201230 nov 2015
ExaminandMaija Kymäläinen
Examination vidUniversity of Helsinki