Co-supervisor, Master’s Thesis

Christina Gruber (Bihandledare)

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

    Period20102012
    ExaminandVeera Piironen
    Examination vidHelsinki