Co-supervisor of a doctoral thesis

Lehtonen, T. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: xxx
Period2016 → …
ExaminandLaura Mendoza
Examination vidUniversity of Helsinki