Co-supervisor of a Ph.D thesis

Helmisaari, H. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2007 - 2011
ExaminandKarna Hansson
Examination vidSwedish University of Agricultural Sciences