Co-supervisor of doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20072012
ExaminandRiina Jalonen
Examination vid
  • University of Helsinki