Co-supervisor of Doctoral thesis

Mikkola, M. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2008
ExaminandOtso Häärä
Examination vidUniversity of Helsinki