Co-supervisor of Doctoral thesis

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

    Period2006
    ExaminandRoosa Laitinen
    Examination vid
    • Helsingin yliopisto