Co-supervisor of doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2013 → …
ExaminandStafva lindström
Examination vid
  • University of Helsinki