Co-supervisor of doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2016 - apr 2018
ExaminandHeidi Niva
Examination vidUniveristy of Helsinki