co-supervisor of doctoral thesis

Toppinen, T. M. M. (Handledare)

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

    Periodjan 2015 - dec 2015
    ExaminandNinni Suni
    Examination vidUniversity of Helsinki