Co-supervisor of doctoral thesis

Lehtisaari, K. (Bihandledare)

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

    Periodmaj 2016 → …
    ExaminandLiudmila Sivetc
    Examination vidUniversity of Turku
    OmfattningNationell