Co-supervisor of doctoral thesis

Overmyer, K. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodapr 2014dec 2018
ExaminandOmid Safronov
Examination vid