Co-supervisor of Doctoral Thesis

Sumelius, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Co-supervisor of Doctoral Thesis by Mariaselvan Geethanjali
Periodjan 2019
Examinand