Co-supervisor of doctoral thesis: Juha Gogulski

Pertovaara, A. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Prefrontal control of the tactile sense. ISBN 978-951-51-4376-1
Period2018
ExaminandJuha Gogulski
Examination vidMedicinska fakulteten
OmfattningNationell