Co-supervisor of DVM Riina Tolvanen's postgraduate studies

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Co-supervision with Professor Hannu Korkeala
Periodapr. 2005 → …
ExaminandRiina Tolvanen
Examination vid
  • University of Helsinki