Co-supervisor of Esther Galbrun's PhD

Koivisto, M. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20102014
ExaminandEsther Galbrun
Examination vidUniversity of Helsinki