Co-supervisor of Masters project

Barreto, G. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodsep 2017dec 2017
ExaminandStefano Menghini
Examination vidSwiss Federal Institute of Technology