Co-supervisor of Master's thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Reflections on national geopolitics–how national geopolitics are mirrored in web map services
Period2013
ExaminandElina Andersson
Examination vid
  • University of Helsinki