Co-supervisor of Master's thesis

Siljander, M. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Spatiaalinen soveltuvuusanalyysi ja prosessointimallinnus maankäytön suunnittelun tueksi,
Period2012
ExaminandEeva-Maria Viljakainen
Examination vidUniversity of Helsinki