Co-Supervisor of Master's Thesis, Maija Hausen (University of Helsinki)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Music and speech prosody
Period20102012
ExaminandMaija Hausen
Examination vid
  • University of Helsinki