Co-supervisor of MSc Siim Ots

Salminen, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period1 jan 2017 - 31 dec 2017
Examinand