Co-supervisor of MSc thesis

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

  Beskrivning

  Title of thesis: Spatial structuring in cyclic vole populations
  Period2008
  ExaminandChristina Church
  Examination vid
  • University of Helsinki