Co-supervisor of MSc-thesis , Laura Soininen

Lindström, S. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodjan 2016 - jan 2017
Examinand