Co-supervisor of MSc-thesis , Laura Soininen

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodjan. 2016jan. 2017