Co-supervisor of MSc (Vet. Med.) Tiina Läikkö-Roto's postgraduate studies

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Ohjaus yhdessä dosentti Mari Nevaksen kanssa.

Title of thesis: Enhancing the efficacy of offcial food control in Finland
Periodapr. 2012 → …
ExaminandTiina Läikkö-Roto
Examination vid
  • University of Helsinki