Co-supervisor of Peixin Nie

Tervaniemi, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2019
Examinand
OmfattningNationell