Co-supervisor of PHD Thesis By Elina Wolford

Lahti-Pulkkinen, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period12 dec 2018
Examinand
Examination vid Helsingfors universitet
OmfattningInternationell