Co-supervisor of PhD: Valtteri Wikström

Tervaniemi, M. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2016
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki