Co-supervisor of thesis/Leppämäki

Haukka, J. (Bihandledare)

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

  Beskrivning

  Title of thesis: The effect of exercise and light on mood
  Period2006
  ExaminandSami Leppämäki
  Examination vidUniversity of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Psychiatry