Co-supervisor of Tiziana Quarto

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Thesis title Individual differences in emotion processing

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/235319
Period20132018