Cogent Arts & Humanities (Tidskrift)

Suoranta, E. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodaug 2021
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2331-1983
OmfattningInternationell