Cold War History (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Article manuscript peer review
Period11 dec. 2012
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1468-2745
OmfattningInternationell