Cold War History (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Article manuscript peer review
Period1 jan. 2014
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1468-2745
OmfattningInternationell