Comitee member for evaluation PhD thesis

Salminen, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20 sep 2017 - 21 sep 2017
Examinand