Computational Intelligence (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Associate Editor: Computational Intelligence
Period20092013
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0824-7935