Constellations (Tidskrift)

Honkasalo, J. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Referee for Constellations - An International Journal of Critical and Democratic Theory
Periodaug 2014 - sep 2014
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1351-0487
OmfattningInternationell