COST ACTION ISI (Tidskrift)

Komp-Leukkunen, K. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodjan 2021
Typ av tidskriftBokserier
OmfattningInternationell