Critical Social Policy (Tidskrift)

Kantola, J. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer review of an article manuscript for Critical Social Policy
Perioddec 2011
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0261-0183
OmfattningInternationell