Cross-Cultural Research (Tidskrift)

Grönlund, H. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer review of article manuscript for Cross-Cultural Research. The Journal of Comparative Social Science.
Periodaug 2016
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1069-3971
OmfattningInternationell