Cultures and Organizations (Tidskrift)

D'amato, D. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodjan 2019
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1475-9551