Current Sociological Review (Tidskrift)

Kantola, J. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer review of an article manuscript for Current Sociological Review
Periodjan 2014
Typ av tidskriftTidskrift
OmfattningInternationell