Custos, member of grading committee

  • Saaritsa, S. (Annan roll (beskriv i "Relationsbeskrivning"))

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period1 feb. 2019
ExaminandMatleena Frisk
OmfattningNationell