Daphnia magna feeding selectivity under high and poor quality food conditions

Peltomaa, E. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period1 apr 201731 jul 2017
Examinand
OmfattningInternationell