DDOST and PRKCSH: Association studies on diabetic complications in Finnish type 1 diabetic patients and cellular studies in human kidney cells

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2007 → …
ExaminandAnna Hoverfält
Examination vid
  • Helsingin yliopisto