Deep Learning and Natural Language Inference

Tiedemann, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

PhD project of Aarne Talman
Period2016 → …
Examinand
OmfattningLokal